Magyar Valóság

Történelmünk bővelkedik olyan személyiségekben akik a saját népükre törtek. Elfogadjuk vagy sem, a tények beszédesek. Nem itt tartanánk, ha nemzeti kormányaink lettek volna!

Történelmünk második legnagyobb tragédiája az első világháborút lezáró trianoni szerződés.

A MAGYAR SPORT MÚLTJA ÉS JELENE - EREDMÉNYEK, SZÁMOK, SZEMÉLYISÉGEK, ESEMÉNYEK

A Szent Korona tanának első és legfontosabb tétele, hogy a Szent Korona a misztikus és közjogi utalásokban nem tárgynak, se nem szimbolikus erejű jelképnek, hanem élő és szent személynek tételeződik. Ez az isteni eredetű szentség, és az ebből következő hatalom a Szent Korona sajátja, semmilyen más tárgyra, élő személyre vagy közösségre (beleértve a...

Meglátásunk szerint amai Magyarországon a lakosság nagyon kis része rendelkezik egészséges nemzettudattal, a hazafisági index pedig nem hasonlítható össze egyetlen szomszédos országéval sem. Fényévnyire vagyunk lemaradva!