Hazafiság,mentalitás

2021.03.08

Meglátásunk szerint amai Magyarországon a lakosság nagyon kis része rendelkezik egészséges nemzettudattal, a hazafisági index pedig nem hasonlítható össze egyetlen szomszédos országéval sem. Fényévnyire vagyunk lemaradva!

A gyerekeknek azt mutatják, hogy a külföldiek erősek, hatalmasak, a magyar pedig kicsi, gyenge és szerencsétlen. Bölcsődés, óvodás, iskolás gyerekek generációk hosszú sora sosem hallott magyar népdalt, nem ismeri az igazi történelmünket.

A történelmünket úgy adják elő tanáraink, hogy a gyerekek még véletlenül se lehessenek büszkék magyarságukra!

Vissza kell állítani a sorkatonaságot! Minden magyar fiatal kell rendelkezzen egy alap katonai kiképzéssel! Jelenleg Magyarország aktiv honvédsége durván 10000 föből áll, és ehhez hozzá jön körülbelül 19000 irodai alkalmazott. Ez szégyen!

Újra kell építeni a magyar hadsereget korszerű nehézfegyverekkel! Képesek kell legyünk korszerű nehézfegyverek és a lőszerek előállítására! Magyarország katonai erejét a svájci szintre kell emelni! Jelenleg Magyarország védelmi ereje nem teszi lehetővé a haza megvédését még egy törpeállam agressziója esetén se! Az emberek nagyon kevésre hajlandóak a hazájuk érdekében, az állam semmit nem tesz a hazafiság terjesztéséért.

Minden tisztséget viselő magyar állampolgár hűségesküt kell tegyen Magyarországra! Akik ezt nem teszik meg, nem érdemesek a magyar állampolgárságra!