Székely - Magyar csörte

2021.03.08

2018 október 30-án a magyar parlament egyetlen fő kivételével megtagadta a székely nép honossá nyilvánítását. Indoklás:

1. A Magyar Tudományos Akadémia álláspontja szerint a székely nép 1876- ban beolvadt a magyarba.

2. Honos népcsoporttá nyilvánítás egyik kitétele a saját nyelv, mely különbözik a magyartól.

Nos, ezzel a két kifogással van némi ellentmondás. 1876-ban megszüntették a székelyföldi közigazgatást, és helyette megyerendszert vezettek be. Igen ám, de azzal, hogy megszüntették Székelyföldet mint közigazgatási egységet, azzal megszüntették a székely népet is? Összehívták a SZÉKELY NEMZETGYŰLÉST, és kimondták a székely nép felszámolását? Netán a beolvadást a magyar nemzetbe? Nem! Semmi ilyen nem történt! Mi soha nem adtuk fel székely identitásunkat!

A második pont felettébb érdekes megközelítés. Az jut az ember eszébe, hogy "amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek " elv szerint lett alkalmazva. Magyarország honos népcsoportnak ismerte el a horvátokat, a szerbeket és a szlovéneket, pedig mindhárom ugyanazt a nyelvet beszéli, továbbá a ruszint és ukránt, akik szintén ugyanazon nyelven beszélnek! Elismerik a svájciakat , osztrákokat és lichtensteiniakat, pedig mindezek németül beszélnek! Elismerik a moldovánokat, akik szintén románul beszélnek, elismerik Montenegrót, Macedóniát, Bosznia Hercegovinát pedig ugyanazon nyelvet beszélnek mint a horvátok, szerbek, szlovénok....Elismerték Kosovót mint önálló államot, pedig ezek is albánul beszélnek mint Albániában, elismerik a hunokat, avarokat, pedig azok is magyarul beszéltek, de a székelyeket nem ismerik el, mert magyarul beszélnek!....

A mi őseink a hunok és avarok, tetszik vagy sem. Árpád bejövetelekor mi fogadtuk a magyar seregeket, és nagyon boldogok voltunk, hogy eljöttek! A korabeli bajor krónikákban egyértelműen le van írva az akkori Kárpátmedence történelme, Vata székely király uralma, és a székely királyság. Attila uralkodása után mi tartottuk fent a területet Árpád eljöveteléig! A római birodalom állandó nyomást gyakorolt ránk, de nem tudott megtörni, kitartottunk, megmaradtunk! Hűséget fogadtunk a magyaroknak örök időkre, és a történelem során hűségünket bizonyítottuk! Mert mi testvérek vagyunk, nem holmi idegenek!

.A kijevi múzeumban őrzik történelmünk egyik legbecsesebb nyelvi bizonyítékát a székely rovás írással írt HUN MIATYÁNKOT:

, Miatyánk Istenünk, bennünk van országod.

Elõttünk Szent Neved, s törvény akaratod.

Mindennapunk gondját magadon viseled,

Bûneinket mint mi is másnak- nekünk elfeleded.

Te kezed vezet kísértéseken át,

s lefejte rólunk a gonosz járomát.

Tied a nagyvilág összhatalma, üdve

Mindöröktõl kezdve, legyen mindörökre!"

Akadnak székely születésű eltévelyedettek, akik némi júdáspénzért felforgató tevékenységet folytatnak Székelyföldön és Magyarországon magyar kormányzati segítséggel. SZÉKELY NEMZETI TANÁCS néven működnek, a FIDESZ MAGYAR POLGÁRI PÁRT és kormány támogatását élvezik, arra buzdítják a székelyeket, hogy népszámláláskor vallják magukat magyarnak, tagadják meg népüket, őseiket, szüleiket, testvéreiket. Az Anyaországba áttelepült székelyek között akadnak szép számmal olyanok, akik csatlakoztak ehhez a csoportosuláshoz, és egyetértenek a székely nép eltüntetésével. Júdás jutalmul vezető állásokat és némi alamizsnát kaptak vezérüktől. Nem vagyunk büszkék rájuk. De akadnak olyan született székelyek is, akik Gyurcsány Ferenchez vagy valamelyik moslékkoaliciós partneréhez csatlakoztak némi júdáspénzért, ezek az emberek kiiratkoztak a székely nemzetből, és tagadják gyökereiket, múltjukat.

A SZÉKELYEK VILÁGSZÖVETSÉGE mélységesen elítél minden olyan törekvést ami a székely nép eltüntetésére irányul. Nem fogjuk tűrni, hogy a palócok, kunok, besenyők, jászok sorsára juttassanak! Viszonyunk a magyar néppel csakis testvér nép lehet! Nem alkuszunk, nem vagyunk megvehetők!

Isten minket úgy segéljen!