Demográfia

2021.03.05

                   A népességstatisztika az ország népességszámának alakulásáról, nem, életkor és családi állapot szerinti összetételéről ad képet. A népmozgalmi statisztikai adatok a népesség változását alapvetően befolyásoló tényezőkről, így a születések, a halálozások, a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a válások, valamint a belföldi és a nemzetközi vándorlások alakulásáról nyújtanak információt. A lakosság egészére kiterjedő, tízévenként végrehajtott népszámlálásokból, illetve a két népszámlálás közötti mikrocenzusokból átfogóbb és részletesebb adatok is rendelkezésre állnak. A népesedési és népmozgalmi folyamatok alakulását a Népmozgalom című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

9,7millió fő

A népesség száma

2021

-6,8fő

Természetes szaporodás/fogyás ezer lakosra

2021. január

76,16év

Születéskor várható átlagos élettartam

2019

136,6fő

Öregedési index

2020

Januárban 7302 gyermek született, és 12 916 fő vesztette életét

Az előzetes adatok szerint 2021. januárban 7302 gyermek született, és 12 916-an haltak meg. 2020 januárjához viszonyítva az élve születések száma 9,8%-kal csökkent, a halálozásoké pedig 9,6%-kal emelkedett. 2780 pár kötött házasságot, ami az előző év azonos időszakához képest 2,9%-kal kevesebb. A népmozgalmi folyamatokat tekintve az elmúlt tizenkét hónap alatt, azaz 2020. február és 2021. január között a születések száma 1,7, a halálozásoké 11, a házasságoké 0,8%-kal volt több az egy évvel korábbihoz képest.

2019-ben az egy évvel korábbinál valamelyest kevesebb gyermek született, a termékenységi arányszám azonban nőtt. A halálozások száma is mérséklődött, így a népességfogyás üteme lassult. 29 éve nem kötöttek annyi házasságot, mint 2019-ben, ezzel együtt a házasságok mérlege ismét pozitív lett. Az évente megjelenő Demográfiai évkönyv emellett részletes adatokat tartalmaz a népesség összetételéről, a születések, a házasságkötések, a válások, a halálozások alakulásáról, a vándorlások jellemzőiről is.

A Tájékoztatási adatbázis településekre és Budapest kerületeire vonatkozó adatai idén két alkalommal frissülnek, így a 2019. évi adatok egy része, többek között a terület nagysága, az állandó, illetve lakónépesség nem és korcsoport szerint, valamint az élve születések, a halálozások, a házasságkötések, a belföldi vándorlás település-, illetve kerületsoros adatai már július 31-től, azaz a korábbi gyakorlathoz viszonyítva négy hónappal hamarabb elérhetők.

Átlagosan 27 évesen költözünk el otthonról

A kitolódó tanulmányi idővel, a munkaerő piaci lehetőségekkel, valamint anyagi okokkal is magyarázható az, hogy sokan a húszas és a harmincas éveikben is még a szüleikkel élnek. 2019-ben Magyarországon a 18-34 évesek 62%-a még nem hagyta el a szülői házat, szemben a 2005. évi 50%-kal. Jellemzően a férfiak nálunk is később költöznek el a szüleiktől, mint a nők, hasonlóan a legtöbb uniós tagállamhoz.

2020. január 1-jén az ország népessége 9 millió 769 ezer fő volt, 3,3 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. 2019-ben a halálozások száma gyorsabb ütemben csökkent, mint a születéseké, így a természetes népességfogyás üteme lassult. A nemzetközi vándorlás 37,1 ezer fős pozitív egyenlege jelentősen mérsékelte a népesség természetes fogyását. 21,9 ezer magyar költözött külföldre, miközben 23,2 ezren tértek haza. Jelentősen, 28%-kal több pár kötött házasságot, számuk az elmúlt 30 évet tekintve a legmagasabb volt.

A nők azonos életkorig megszületett gyermekeinek átlagos száma egyre csökken. A rendszerváltáskor a 30 éves nők csaknem fele már 2 gyermeket szült és alacsony volt a gyermektelenek aránya, napjainkra ez az arány megfordult. Az anyák első gyermekük megszületésekor 5,8 évvel idősebbek, mint három évtizeddel korábban. A születésszám alakulása attól függ, hogy a termékenység emelkedése mennyire tudja ellensúlyozni a szülőképes korú nők létszámcsökkenése.

Tehát elmondhatjuk, hogy Magyarország jelen formájában egy halálra ítélt ország. Lakói nem szaporodásképesek, belátható időn belül kisebbségbe kerülnek saját hazájukban. Amennyiben nem történik gyökeres változás, a számok alapján a nemzet kihalása várható.