Alapszervezetek

2021.03.19

A Székelyek Világszövetsége székelyföldi alapszervezetei és területi illetékességük

- Aranyos-szék
- Maros-szék
- Gyergyó-szék
- Csíkszék
- Udvarhelyszék (+Keresztúr és Bardóc fiúszék)
- Sepsi-szék (+Miklósvár fiúszék)
- Kézdi-szék (+Kászon-szék)
- Orbai-szék Jelen pillanatban a háromszéki alapszervezetek még két székben tömörülnek, ezért az orbaiszéki tagjaink Kézdi-szék alapszervezetét erősítik! Ha a tagság létszáma majd megkívánja, terveinkben szerepel, hogy Bardóc és Miklósvár fiúszékeket egy közös alapszervezetté alakítsuk. Továbbra is szeretettel várjuk új tagjainkat akik tenni kívánnak a Székelységért!
Csatlakozási szándékát a jelentkezési ív kitöltésével tudja eljuttatni hozzánk!