Tisztelt Székely Nemzettársunk!

Nagy hírt kell közölnünk Önnel: magalakult a történelemben az első székely párt! 2020 március 25-én a magyar bíróság és a főügyészség jóváhagyta a SZÉKELYEK VILÁGSZÖVETSÉGE PÁRT bejegyzését Magyarországon! Mi vagyunk a történelemben az első székely párt! 

 Miért alakult a SZÉKELYEK VILÁGSZÖVETSÉGE, azaz SZVSZA SZÉKELYEK VILÁGSZÖVESTSÉGE /SZVSZ/ a székely nemzet védelmére, képviseletére, megsegítésére jött létre. Népünket a kipusztulás fenyegeti, ellenségeink hatalmasak, erősek, elszántak mindenre. Nekünk nincsenek barátaink, szövetségeseink, egyedül vagyunk! Akik barátnak tűnnek, azok valójában haszonszerzés céljából barátkoznak velünk. Adtak nekünk magyar állampolgárságot, alapítottak labdarúgó akadémiákat Székelyföldön, segítettek óvodákat, iskolákat felújítani ,de azt hangoztatják, hogy a székely az tulajdonképpen magyar. Ezek a barátaink elvárják, hogy az állampolgárságért cserébe az idők végezetéig rájuk szavazzunk, de kijelentik, hogy ne számítsunk rájuk az önrendelkezési harcunkban. Magyarul beszélünk, a magyar nemzet részei, de mi elsősorban székelyek vagyunk. 

A székely a magyarnak testvére. Testvérnemzet vagyunk, egyenértékű testvérnemzet! Amit a kívülálló nem ért: a székely ember az egyúttal magyar is, mivel a magyar nemzet részei vagyunk, de a magyar ember az nem székely! Aki nem születik székelynek, az soha nem válhat székellyé teljes mértékben, legfeljebb tiszteletbeli székellyé. Kívülálló soha nem tudja megérteni népünk sajátos gondolkodásmódját, nem tudja átérezni azt a mérhetetlen fájdalmat amit a történelem ránk zúdított, nem tudja magáévá tenni azt az évezredes kultúrát, szívósságot ami lehetővé tette a történelem viharainak túlélését. A vihar most is tombol, mindennap meg kell harcolnunk megmaradásunkért! 

 A SZÉKELYEK VILÁGSZÖVETSÉGE egy kimondottan konzervatív székely nemzeti párt. Nekünk a legfontosabb célunk a székely nép megmaradásának elősegítése, felemelkedése, szaporodása, boldogulása szülőföldjén, a magyar nemzettel egyenrangúvá tétele, a magyar parlamentben a székelység méltó képviselete, de a legfontosabb cél: a népünk önrendelkezése! Számos fronton harcolunk: az oláh terjeszkedés ellen, az oláh jogsértések ellen, a saját árulóink ellen, a beolvasztás ellen, az oktatás reformjáért, a nemzeti egyenjogúságért, a gazdasági fejlesztésekért, az infrastruktúra fejlesztéséért, a kultúra ápolásáért, hagyományaink megőrzéséért. 2018- ban összegyűjtöttünk 1200 aláírást azért, hogy a magyar parlament tűzze napirendre a magyarországi székely honosság kérdését. Mert ugye ami jár a cigánynak, tótnak, svábnak, bunyevácnak, szerbnek, zsidónak az elvileg járna a testvérnek is. Nagyot csalódtunk, a magyar parlament egy fő kivétellel megtagadta a székelyek azon kérését, hogy honos népcsoporttá nyilvánítsák Magyarországon. Október 30 nálunk a cserbenhagyatásunk napja, a csalódás napja. Ezért van szükség a székely pártra. Jelenleg sehol nincs székely képviselet. 

 Miért lett volna kiemelten fontos a Nagytestvérünk segítsége? Azon kívül, hogy képviselhettük volna népünket a magyar parlamentben, elmondhattuk volna gondjainkat, javaslatainkat, lett volna egy sokkal nagyobb horderejű kérdés! Az ÖNRENDELKEZÉSI terv. Nagyon megkönnyíthette volna dolgunkat a magyar parlament! Amennyiben elismertek volna honos testvérnépnek, akkor először a történelemben nyilvántartásba vehettek volna egy 250.000 fős magyarországi székely közösséget, nyoma lett volna hivatalosan, hogy létezik a székely nép. Mert legutóbbi romániai népszámláláskor 1665 ember vallotta magát székelynek egész Erdélyben. Ellenségeinknek sikerült meggyőzniük a székelyeket, vallják magukat magyaroknak. Igen ám, de hogy beszélhetünk Székelyföldről, ha 1665 székely van? Hogyan lehet népszavazást kezdeményezni Székelyföld önrendelkezéséről, ha nincsenek székelyek? Sajnos sehogy. Ki kell mutatni, hogy igenis több százezer székely van a Kárpátmedencében. Ahhoz, hogy népszámlálást kezdeményezzünk felhatalmazás szükséges. Sajnos a magyar kormány ebben nem volt partner. Amennyiben népszámláláskor Maros, Hargita, Kovászna megyékben a székelyek székelynek vallják magukat, összesítve elég lehet az önrendelkezési népszavazás kiírásához. Tudomásul kell vennünk, hogy a harcokat nem az erősek nyerik, hanem a bátrak, akik szorgalmasan tesznek a sikerért. 

 Orbán Ferenc úr, az SZVSZ egyik alapítója, létrehozta az ERDÉLYI SZAKMAI- ÉS KARRIERKÖZPONTot. Segítünk minden gyereknek otthon szakmát tanulni, elhelyezkedni, szakmáját mesterfokon elsajátítani, vállalkozóvá válni, rendes megélhetést elérni. A lényeg hogy a gyerek maradjon otthon, ott tudjon boldogulni. Sok segítséget kapunk helyi lelkészektől, tanároktól, polgármesterektől, szülőktől, akik felismerték, hogy az állami oktatás nem elégséges a gyerek boldogulásához.

 Tisztelt Székely Atyafiak! Csatlakozzatok a történelem első székely pártjához! Vegyük saját kezünkbe népünk sorsát, mert ha másokra bízzuk, bizony elveszünk. Ne legyünk senki játékszere! Mostani vezetőink elárultak minket, szövetkeztek az ellenséggel némi júdáspénzért. Tegyük őket lapátra! Most már elhárult minden akadály, megtehetjük! 

Mert mi senki urai nem vagyunk, de szolgái sem!

Isten áldja a székely népet!