Önrendelkezési terv

2021.03.04

A történelmi Székelyföld önrendelkezésének elérése meglehetősen nehéz -, de nem lehetetlen feladat. Hogyan képzeljük el mi székelyek ezt a folyamatot?

Nos, ez nem újkeletű kérdés, vannak komoly előzményei! 1600-ba Vitéz Mihály vajda kihasználta a labilis erdélyi politikai helyzetet, és megtámadta az akkor épp védtelen magyar fejedelemséget. Ebben segítették az elégedetlen székelyek, akik sérelmezték jogaik csorbítását a magyar uralkodó részéről. Nos, miután Vitéz Mihálynak sikerült székely segítséggel megverni a vékony magyar sereget, a havaselvei görög származású vajda teljeskörű önrendelkezési jogokkal ajándékozta meg a székelyeket.

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződésben Románia írásban vállalta , aláírta a székelyek és szászok területi önrendelkezésének biztosítását! Ezt 1952 és 1968 között felemásan teljesítette szovjet nyomásra, de amint a szovjet fenyegetés alábbhagyott, azonnal megszüntették.

A népek önrendelkezési joga nemzetközi jogi elismerésére csak a XX. században került sor. A nemzeti önrendelkezés mint politikai koncepció vagy elv viszont - a nacionalizmus mint politikai ideológia kialakulásának köszönhetően - legalább a XVIII. század végétől létezik a nemzetközi érintkezésben. Az önrendelkezési elv megjelenésére mint kihívásra más politikai ideológiák - köztük elsősorban a liberalizmus és a marxizmus - is reagáltak és megfogalmazták azzal kapcsolatban saját álláspontjukat. Az önrendelkezési elvre hivatkozva az elmúlt néhány évszázadban számos független állam vagy egyéb különleges jogállású entitás jött létre. A népek önrendelkezésének elvét mint jogelvet az ENSZ Alapokmánya ismerte el 1945-ben. A népek önrendelkezési jogát mint kollektív emberi jogot az univerzális nemzetközi szerződéses jog viszont csak 1966-ban deklarálta. A népek önrendelkezési joga a gyarmati rendszerek felszámolásának jogalapja lett, a dekolonizációs narratíván kívül viszont tovább él az önrendelkezés politikai megközelítése is, amely alkalmas eszköz arra, hogy bizonyos szuverenitást érintő konkrét helyzeteket a nemzetközi közösség utólag legitimáljon.

Ezt az ENSZ dokumentumot Románia is aláírta.

Tehát ennyi jogalap már elegendő kell legyen a székely önrendelkezési folyamat elindításához! Mi is szükséges a továbbiakban?

  • Először is vallja be minden székely a székelységét a következő népszámláláskor! Az nagy tévedés, hogy ebben az esetben csökken a magyarok lélekszáma, a székelyek is a magyar csoportban szerepelnek!
  • Amennyiben összejön többszázezer székely a népszámlálási összesítéskor, népszavazást kell tartani a székelyföldi önrendelkezésről! Szét kell kürtölni egész Európában az eseményt, nemzetközi megfigyelőket kell hívni!
  • Románia tiltakozni fog minden eszközzel a népszavazás ellen, ezért várhatóan nem fogja elismerni a népszavazás eredményét. Ezért nemzetközi nyomás alá kell helyezni.
  • Perelni kell Romániát minden fórumon!
  • Befolyásos szövetségeseket kell keresnünk harcunkhoz! Egy nemzetközileg megfigyelt népszavazásnak már komoly jelentősége van. Ez egy hosszú és kemény harc lesz, de ha nem harcolunk, akkor biztosan elveszünk!