Oktatás

2021.03.01


Véleményünk szerint átfogó oktatási reform szükséges. A jelenlegi oktatás nem a piaci követelmények szerint müködik. A gyerekek úgy jönnek ki az iskolából érettségi után, hogy az égvilágon semmihez nem értenek. Nem tudnak gondoskodni magukról. Akinek nincs lehetősége továbbtanulni, csak betanított- vagy segédmunkát vállalhat. Az érettségizett gyerek jogilag már felnőtt, tehát képesnek kell lenni az önálló életre! Eltűntek a szakközépiskolák, a szakmának nincs becsülete. A szakemberek elmennek az országból, pedig hazánknak is nagy szüksége lenne a szakemberekre.

A hazafias nevelés alapja a hazafias szerzők műveinek tanítása! Petőfi mellett Wass Albert, Tormai Cecil, Nyírő József stb ugyanakkor a hazaárulókat tiltani kell a tananyagból!

Az erdélyi gyerekek képzésének elősegítése szintén elsőrendű feladat. Minőségi oktatással meg lehet oldani a fiatalok otthoni boldogulását, az elvándorlás megállítását.

El kell rendelni a társadalmi szinkron programot, ami a kárpátmedencei magyar elöljárók mindenikére érvényes legyen! Lelkészek, tanárok, polgármesterek, képviselők, állami tisztviselők, nagy- és középvállalkozók színt kell valljanak a nemzetet illetően, és részt kell vegyenek a társadalmi szinkron megteremtésében! Jelenleg úgy néz ki, hogy mindenkinek az egyéni érdeke után van sorolva a nemzet érdeke....

Azon gyerekeket, akik viselkedési zavarokkal küzdenek, összeférhetetlenek a többséggel, ki kell emelni az osztályokból 12 éves kor betöltése után és katonai iskolába kell tovább képezni őket katonai kiképzőkkel bentlakásos rendszerben.

14 éves korban válaszút elé kell állítani minden nyolc osztályt végzett gyereket. Olyan lehetőség nincs, és nem fordulhat elő, hogy nyolc általános után a gyerek otthon marad és nem csinál semmit. Vagyishogy csinál valamiket, amitől senki nem boldog, gyakran bűnözővé válik. Választható a középiskola, a szakmunkásképző és a katonai iskola. Amennyiben a gyengébb képességű gyerek kihullik a középiskolából vagy a szakmunkásképzőből, azonnali felvételt nyer a katonai iskolába! A magyar honvédséget legalább 100000 fősre kell fejleszteni!