Bűnözés

2021.03.01

Magyarország soha nem mert szembenézni a rút valósággal! Az élet élhetetlen két okból, egyik az alacsony bérek, másik a bűnözés, a terror. Emiatt az emberek nem szeretnek itthon élni. A törvények nem jók, nem a magyar embert védik a bűnöző ellen, hanem a bűnözőt védik az áldozattal szemben! Ha ez nem változik, akkor lassan idegen többség lesz Magyarországon!

Magyarország nem rendelkezik hadsereggel. A szegényebb réteg jelentős része aki jelenleg bűnözéssel foglalkozik, kiválóan alkalmas lenne hivatásos katonának, ezzel mindenki nyerne, a szegényeknek lenne elfoglaltsága amivel pénzt is keresne, nem maradna energiája gonosztevésre, megszűnne a bűnözés, az emberek nem vándorolnának el külföldre.

Akik mégis bűnözésre adnák fejüket, azoknak rendes büntetést kell adni. Börtön évek alatt ingyen kell dolgoztatni bányában, mezőgazdaságban, útépítésben. aki nem végzi kellőképpen a munkáját, ne kapjon enni és inni, ne kaphasson csomagot, ne fogadhasson látogatókat! A visszaeső bűnözők második ítéletét duplázni kell, és attól kezdve minden büntetését! A bűnözőket nem bátorítani kell, kárpótlást fizetni nekik a rossz börtönkörülmények miatt, hanem el kell venni a kedvét a bűnözéstől!

Olyan törvényeket kell hozni, amit az ítélőbíró nem tud másként értelmezni, ne legyen lehetősége mérlegelni! A bírók legyenek elszámoltathatók botrányos döntések esetén!

Birtokba kell venni az országot a bűnözői köröktől!

Rendszeresíteni kell a testi fenyítés intézményét, mert a bűnöző urak csak ezen a nyelven értenek.

Törvényt kell alkotni a hazaárulás büntetésére! Nincs olyan ország, mely elbírna ennyi hazaárulót! Magyarország se bírja sokáig, ebek harmincadjára jut hamarosan! Azt nem lehet eltűrni, hogy hazánk érdekei ellen tevékenykedjenek a nép által választott képviselők a nemzetközi fórumokon, az európai unióban, a NATO-ban, a nemzetközi sajtóban! Börtönbüntetés mellett állampolgárság megvonással kell sújtani az ilyen személyeket.

Azonnali hatállyal be kell tiltani a külföldről finanszírozott NGO-kat. Ily módon bárki befolyást szerezhet a magyar közéletben és politikában.

Magyarország egyik rákfenéje a korrupció. Az alacsonyan tartott életszínvonal, az alacsony bérek, az emberek eladósítása oda vezetett, hogy némi csúszópénzért az emberek szinte mindenre kaphatók, megvásárolhatók. Ezért vannak alkalmatlan vezetők csúcspozíciókban, ezért tehetnek meg bármit a magyar lakossággal. Sorozatos rossz döntéseikkel az alkalmatlan vezetők hatalmas károkat okoznak.

Vagyonosodási elszámoltatás minden olyan személynek, aki az átlagon felüli életszínvonalon él, anélkül hogy adózott jövedelme ezt lehetővé tenné. Ki kell vizsgálni az óriási magánvagyonok eredetét, és elkobozni ha nincs megfelelően alátámasztva az eredete.

Azonnali hatállyal nyilvánosságra kell hozni a III/III-as és III/II-es aktákat, meg kell nevezni a kommunista rendszer besúgóit, kiszolgálóit! El kell számoltatni a múlt rendszer vezetőit és haszonélvezőit! Ki kell vizsgálni a máig titkolt bűneseteket, kínzásokat, veréseket, gyilkosságokat! A bírói kar összetételét felül kell vizsgálni!