Magyar Valóság

Szerény véleményünk szerint Magyarországot ki kell vezetni a gyarmati sorból, elő kell készíteni az EU-ból való kilépést. Ehhez a gazdaságot magyar kézbe kell venni. Jelenleg a GDP 80%-át a multinacionális cégek termelik. Hiába az átlag feletti gazdasági növekedés, ha a nyereséget a multik kivonják hazánkból. A GDP 30-35%-át elviszik! Ezen az úton...

Külpolitika

2021.03.01

Véleményünk szerint Magyarország felül kell vizsgálja nemzetközi politikáját. Minden olyan egyezményt fel kell mondani, ami hátrányos az ország érdekeire nézve. Ilyenek többek közt a Lisszaboni egyezmény, Strassburgi emberjogi bíróság hatásköre, Helsinki egyezmény, Dublini egyezmény, Luxemburgi nemzetközi bíróság illetékessége, WHO egyezmény, de...

Bűnözés

2021.03.01

Magyarország soha nem mert szembenézni a rút valósággal! Az élet élhetetlen két okból, egyik az alacsony bérek, másik a bűnözés, a terror. Emiatt az emberek nem szeretnek itthon élni. A törvények nem jók, nem a magyar embert védik a bűnöző ellen, hanem a bűnözőt védik az áldozattal szemben! Ha ez nem változik, akkor lassan idegen többség lesz...

Oktatás

2021.03.01

Véleményünk szerint átfogó oktatási reform szükséges. A jelenlegi oktatás nem a piaci követelmények szerint müködik. A gyerekek úgy jönnek ki az iskolából érettségi után, hogy az égvilágon semmihez nem értenek. Nem tudnak gondoskodni magukról. Akinek nincs lehetősége továbbtanulni, csak betanított- vagy segédmunkát vállalhat. Az érettségizett...