Magyar Valóság

Demográfia

2021.03.05

A népességstatisztika az ország népességszámának alakulásáról, nem, életkor és családi állapot szerinti összetételéről ad képet. A népmozgalmi statisztikai adatok a népesség változását alapvetően befolyásoló tényezőkről, így a születések, a halálozások, a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a válások, valamint a belföldi és a...

Nobeldíjasok

2021.03.05

Magyarországon születettek, az emigrációban lettek díjazottak

Belpolitika

2021.03.04

Magyarországon - a szovjet birodalom felbomlásával és az államszocializmus összeomlásával jellemezhető világméretű átalakulás részeként - 1989-90-ben békés politikai-társadalmi rendszerváltozás zajlott le. A demokratikus politikai ellenzéket alkotó szellemi csoportosulások, mozgalmak képviselői és a meggyengült kommunista hatalom közötti...